Tekstboek

Beschouw typische filosofische stellingen: dat morele verantwoordelijkheid niet vereist dat we anders zouden kunnen handelen, dat kennis uit meer moet bestaan dan een opvatting die waar en verantwoord is, dat de werkelijkheid verkiesbaar is boven geluk, en zo verder.

De vraag is: hoe gaan filosofen eigenlijk te werk als ze zulke stellingen verdedigen? En: hoe kunnen wij beoordelen of ze het goed doen?

Dit tekstboek gaat over de basisvaardigheden van de filosoof.