ANTW

ANTW themanummer ‘Scepticisme en de opschorting van het oordeel’

Zoals het aankomende vwo-eindexamenthema en Tim De Meys boek Het voordeel van de twijfel aangeven, is er recente belangstelling voor het scepticisme. Dit themanummer van het ANTW (2016, 108/1) zal een serie nieuwe artikelen uitbrengen over dit thema. De focus zal liggen op de klassieke en fascinerende tak van het scepticisme dat draait om het opschorten van opvattingen. Er is redelijk veel filosofisch werk verricht op het gebied van opvattingen, als ook over welke normen daarbij in het spel zijn, maar over hun opgeschorte tegenhangers is nog niet veel bekend.

Inhoudsopgave
(1) Jan Willem Wieland: De opschorting van het oordeel
(2) Philip Nickel: Vrijheid door scepticisme
(3) Pieter van der Kolk & Sander Verhaegh: Opschorting en onenigheid
(4) Katerina Ierodiakonou: Het drievoudige leven van gedachte-experimenten
(5) Diego Machuca: De praktische en epistemische waarde van het pyrronisme
(6) Delphine Bellis: Opschorting overwinnen: De academische wortels van Gassendi’s probabilisme